JÁTÉK- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT „Tervezz outfitet a limitált kiadású Electrolux Ergorapido kéziporszívóhoz”

„Tervezz outfitet a limitált kiadású Electrolux Ergorapido kéziporszívóhoz”

JÁTÉK- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Nyereményjáték a Pumpkin-Paradise blog oldalán

2015. november 22. – december 6.

A „Limitált kiadású Electrolux Ergorapido” játék meghirdetője a Caroll Winter Bt. A szervezési és

adatkezelési feladatokat a MorphoCom Kft. (1037 Budapest, Seregély utca 12.) látja el, továbbiakban

A nyereményjátékot a Caroll Winter Bt. a Pumpkin-Paradise.com oldalon és annak Facebook oldalán

(https://www.facebook.com/pumpkinparadiseblog) hirdeti meg.

Beküldési időszak: 2015. november 22. – december 2.

Eredményhirdetés: 2015. december 6.

3. Részvételi feltételek

a) A Caroll Winter Bt. által a Pumpkin-Paradise.com oldalon és annak Facebook-oldalán hirdetett

nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik a játék időtartama alatt beküldik terveiket az

Electrolux Ergorapido limitált kiadású kéziporszívóhoz illő montázzsal, továbbá megadják nevüket,

e-mail címüket. Az elkészített montázsok nem sérthetik a jóízlést, nem ábrázolhatnak ismert

embereket. A készüléket változatlan formában kell felhasználni a képek elkészítéséhez. Egy pályázó

maximum 2 montázst küldhet be a játékra.

b) A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a részvételt vagy változtasson a

játékszabályzaton, amennyiben a játékos részvétele a játékszabályzattal ütközik.

3. Felhasználók jogosultsága

A játékban való részvétel szabályozására a Magyarországon érvényes törvények vonatkoznak. A játékban

nem vehetnek részt a Caroll Winter Bt. és a MorphoCom Kft. munkatársai és közvetlen hozzátartozóik

(házastársaik, gyermekeik, szüleik, testvéreik és azok házastársai), illetve a velük egy háztartásban élők. A

játékban való részvétellel a felhasználó elfogadja a játékszabályzatot.

A nyereményjáték nyertesét a MorphoCom Kft. sorsolja ki a beküldők között.

Nyeremény: 1 db Electrolux Ergorapido 2in1 limitált kiadású kéziporszívó (modellszám: ZB3015SW)

A nyereményjáték lezárását követően a nyertest a MorphoCom Kft. munkatársa e-mailben értesíti.

A Szervező a nyertest legkésőbb 2015. december 11-én 18:00 óráig értesíti. A Szervező nem vállal

felelősséget arra az esetre, ha a nyertes adatait pontatlanul adja meg, vagy adatainak megváltozása miatt

nem értesül a nyereményről. Ha a Szervező megkeresésére a nyertes 4 napon belül nem reagál, illetve nem

jelentkezik a nyereményért, a Szervező pótnyertest sorsol ki.

6. Nyeremény átvétele

A nyeremény átvétele előzetes egyeztetés után történik. A nyereményt Magyarország területén

futárszolgálat szállítja ki a nyertes által megadott címre az egyeztetést követő 15 munkanapon belül.

A Felhasználó a részvétellel kötelezettséget vállal saját maga, valamint családja, örökösei, személyes

képviselői, végrehajtói, megbízottai és biztosítói nevében, hogy mentesíti és felmenti a Szervezőt, annak

anyavállalatait, leányvállalatait, társult vállalatait, tisztségviselőit, igazgatóit, tagjait, vezetőit, dolgozóit,

alvállalkozóit és megbízottait (együtt „Mentesítettek”) bármely természetű, jellegű vagy meghatározású,

ismert vagy ismeretlen, feltárt vagy feltáratlan, gyanított vagy nem gyanított követelés, igény, kártérítési

követelés, adósság, költség, díj, kötelezettség, veszteség, kiadás, kompenzáció/kárpótlás, intézkedés és

kereset alól, a haláleset és a tulajdonban esett kár miatti követeléseket is beleértve (együtt „Követelések”),

különösen ideértve azokat a Követeléseket, amelyek részben vagy egészben, közvetve vagy közvetlenül a

nyeremény elfogadásából, birtoklásából, nem rendeltetésszerű használatából vagy használatából, a

játékban vagy a játékkal kapcsolatos bármely tevékenységben való részvételből erednek/vagy következnek.

8. Felelősségkorlátozás

A Szervezőt nem terheli felelősség a jelentkezési információk hiányossága vagy pontatlansága miatt,

függetlenül attól, hogy az a Résztvevők, a játékkal kapcsolatos vagy abban használt bármilyen eszköz vagy

program, vagy a jelentkezési adatok feldolgozása során fellépő technikai vagy emberi hiba miatt merült fel. A

Szervező nem felel a számítógépes rendszerek, telefonvonalak, hardverek, szoftverek vagy programok

működési vagy egyéb hibáiért, az adatátvitel vagy a hálózati csatlakozások emberi vagy technikai hibáiért

vagy késedelméért. A Szervező nem vállal felelősséget a kérések vagy jelentkezések elveszéséért,

késedelméért, eltulajdonításáért, olvashatatlanságáért, hiányosságáért, helytelen vagy meghiúsult

kézbesítéséért. Ha a játék a Szervező kizárólagos véleménye szerint nem bonyolítható le terv szerint, vagy a

Szervező által nem befolyásolható egyéb okok zavarják vagy hátrányosan érintik a játék adminisztrálását,

biztonságát, korrektségét, sértetlenségét vagy megfelelő lebonyolítását, a Szervező fenntartja a jogot, hogy

saját belátása szerint törölje, lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a játékot. A Szervező fenntartja magának

a jogot, hogy saját belátása szerint kizárjon a játékból bármely olyan személyt, aki megszegte a

játékszabályban foglaltakat.

2015. november 22.

No Comments Yet

Comments are closed

ADATVÉDELEM
Posztok, fotók, illusztrációk, és egyéb írások kizárólag a Syco Media Ltd írásos beleegyezése után közölhetőek más oldalakon, vagy nyomtatásban. Ezalól kivételt képeznek azok a gyűjtőportálok, ahol nem közlik ez egész posztot, hanem csak annak első pár sorát, a folytatásért pedig a Pumpkin Paradise oldalára kattint az olvasó.
hotels-banner